Toàn gió xoáy mang theo cát dậy
Năm lại năm chẳng thấy cỏ hoa
Xuân không tới, nói không ngoa
Ai mà có thể nhận ra xuân về?

tửu tận tình do tại