度破納沙其一

眼見風來沙旋移,
經年不省草生時。
莫言塞北無春到,
雖有春來何處知?

 

Độ Phá Nạp Sa kỳ 1

Nhãn kiến phong lai sa toàn di,
Kinh niên bất tỉnh thảo sinh thì.
Mạc ngôn tái bắc vô xuân đáo,
Tuy hữu xuân lai hà xứ tri?

 

Dịch nghĩa

Trước mắt chỉ thấy gió xoáy mang cát đi,
Năm này qua năm nọ không thấy cỏ mọc.
Đừng có bảo xuân không tới vùng quan ải phương bắc này,
Cho dù xuân có tới chăng nữa, ai mà biết được.


Sa mạc Phá Nạp Sa nay ở phía tây huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Toàn gió xoáy mang theo cát dậy
Năm lại năm chẳng thấy cỏ hoa
Xuân không tới, nói không ngoa
Ai mà có thể nhận ra xuân về?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước mặt gió vần cát bụi mù
Năm năm nào thấy cỏ xanh đâu
Đừng cho ải bắc xuân không đến
Xuân đến nhưng người có biết đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời