Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2014 10:51 bởi tôn tiền tử
Vệ Tượng 衛象 là một thi nhân khoảng năm Đại Lịch ở Giang Nam, làm quan đến Thị ngự, có kết giao với Lý Đoan, Tư Không Thự, thơ còn 2 bài.