Rồng bay từ thuở hồng hoang
Bây chừ Hà Nội vẫn còn nét xưa
Chuông chùa Một Cột ngân đưa
Tưởng vua Nhà Lý mới vừa xuất quân

Hồ Hoàn Kiếm thoáng ngàn năm
Mênh mông con nước bao lần rùa thiêng
Ba Đình lộng gió người hiền
Trái tim nhân hậu nói liền non sông

Nghìn năm Hà Nội Thăng Long
Tự hào dân Việt con Rồng cháu Tiên
Việt Nam một dải đất liền
Người ơi đừng để mẹ hiền lệ rơi!