武成廟

古宮松竹半蒼幽,
大老神臨若有無。
逸想黎微初兆伯,
裸將聲氣見孫吳。

 

Võ Thành miếu

Cổ cung tùng trúc bán thương u,
Đại lão thần lâm nhược hữu vô.
Dật tưởng Lê vi sơ triệu bá,
Khoả tương thanh khí kiến Tôn Ngô.

 

Dịch nghĩa

Cung xưa tùng trúc mọc rậm rạp, xanh um tùm,
Có hay không đại lão thần đã từng đến nơi đây.
Những tưởng nhà Lê sớm trưng điềm bá chủ,
Hoá ra cũng chỉ như người ta xem binh pháp Tôn Ngô mà thôi.


Nguyên chú: Miếu ở thôn Cựu Lâu, huyện Thọ Xương, phía đông hồ Thuỷ Quân ngoài thành, cách cửa đông hai dặm. Miếu thờ Võ Thành Vương cùng các danh tướng đời Chu, Hán, Đường. Tương truyền thời Lê trung hưng, chúa Trịnh đã cho xây dựng miếu thờ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]