Hoa sữa thơm lừng quanh phố vắng
Trăng trong veo, anh ạ, đã thu rồi
Sương khói như tấm màn the mỏng mảnh
Người đi tình tự, đôi từng đôi.

Đi đâu, về đâu thế, bạn tình ơi?
Mải mê, quấn quýt có... hai người
Hà Nội vào thu... nồng nàn quá
Con đường, anh ạ, cứ chơi vơi...


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007