Khi anh chưa đi xa
Em đã lường lúc nhớ
Mưa lầy đường trơn ngõ
Đất níu người, níu anh.

Em cũng tự trách mình
Anh đi - không kịp hỏi
Một lời chào thoảng tới
Bỗng thấy lòng nôn nao...

Em vụng dại làm sao
Để anh thu xếp lấy
Liệu có thiếu thứ nào
Đường đi xa biết mấy.

Đêm nay sẽ dài đấy
Trời rét rồi - rét hơn
Hồng thơm không người hái
Khi hờn - ai dỗ em?

Khi em thức trong đêm
Ai người hôn lên mắt
Ai người yêu em thật
Như tấm lòng của anh!

Trời chiều nay bâng khuâng
Chia cùng em nỗi nhớ
Cầu ao em giặt tã
Sóng cũng không buồn chao...

Miếng cơm nuốt chẳng vào
Đắng ngay từ đầu lưỡi
Em mới hiểu thế nào
Là xa nhau - anh hỡi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]