Thực sự em trông, em mong
Cái khoảnh khắc ấy vô cùng
Em chưa bao giờ đề nghị
Anh cho em mọi riêng chung

Dành dành thơm mát sườn đồi
Tuyệt vời chỉ đôi ta thôi
Một lần đậm sâu ân ái
Đoạn chia tay đến cuối đời
Chi cần một lần sâu đậm
Tình yêu mãi mãi lên ngôi