Làm sao để anh gặp em
Đúng khoảnh khắc em xinh đẹp nhất

Vì lẽ ấy
Suốt năm thế kỉ em nguyện cầu chư Phật
Phù hộ độ trì đôi ta kết duyên
Đức Phật biến hoá em thành một thân cây
Mọc ven đường mà anh qua lại

Trong nắng
Em kín đáo trổ bông
Từng đoá từng niềm hi vọng của em từ kiếp trước

Khi anh đến gần
Xin lắng nghe cẩn thận
Chiếc lá run run
Là phiến lòng em chín đợi mười trông

Và cuối cùng, anh chẳng đoái hoài
Sau lưng anh, rơi rụng
Ôi! Người em yêu
Đó chẳng phải bông hoa
Mà chính là quả tim em khô héo.