bật dậy đêm mơ
rực trắng cửa ô
tiếng đàn nước vỡ bung trên phím lá

anh gọi em như con rắn động tình
nhựa trườn mình bói quả

khi cái khát nên mùa
hoá mưa
trời chìm vào đất
những giọt trong vắt

anh gọi em hóa thạch sống ngân ngơ
ngàn ngàn mùa
mạch khoáng sẽ phun lên dòng nước phục sinh

muôn muôn mưa
cứ vô tình chẳng đếm
hạt cuối cùng bỗng bấp bơ bềnh biển
sóng treo mình làm dấu hỏi đầu tiên

trăng cạn tháng vời vợi cạn đêm
còn chút máu cầm hơi nhịp ngực
đu chấm trời
            bung ánh
                     anh gọi em ...

     7.04