Tình yêu không mù quáng. Theo em thấy
Xấu xí của anh và nét đẹp đàn bà.
Gương mặt anh chẳng có chi gọi là,
Hai con mắt rộng, chân mày cao quá
Học người trẻ như em. Thì mới đẹp.
Trong tình yêu, không hề dễ xoá tan
Những bức thư tâm hồn, em vẫn mang
Anh không lỗi, em nguyện yêu đến chết.
Quyền được yêu phải thêm điều tinh tế:
Bởi, hiểu khi em nói, “Không công bằng,”
“Không đây - không đó, em nghĩ như rằng
Không nổi loạn – chẳng thư từ. “Em biết
Nhan sắc này để đàn ông chì chiết;
Tự hỏi lòng sao họ trọng đãi ghê.