(Đáp lời 'Sóng' - Xuân Quỳnh)

Nắng xuân mở hoa
Mưa nhoà màu hạ
Nắng thu tìm lá
Đông về khát khao

Tình ấm như nắng
Bốn mùa anh trao
Nắng không đòi nhận
Nắng chỉ ước ao

Ngày bay mê mải
Nắng toả thanh thiên
Con đường mãi mãi
Nắng đi triền miên

Đêm xà lòng biển
Thấu tình ngọc trai
Em ru mềm sóng
Nắng rạng ban mai

Nắng trọ mặt trời
- Mặt trời xa quá!
- Xin đừng bảo thế
Nắng từ tim anh

Nắng quay bằng năm
- Năm gì dài thế!
- Nhớ những ngày lạ
Nắng từ đầu đêm

Ở miền không nắng?
Hay miền không em?
Mồ hôi chuyển động
Cháy bong mặt trời

Nắng làm em khát
Nắng cho anh say
Nắng bung trời rộng
Người về bóng cây

Em là con gái
Nắng thơm má hồng
Đất trời trẻ mãi
Nắng vàng mênh mông...