25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 31/08/2018 18:18

Ngày nào má má môi môi
Ngày ấy hình như lâu lắm rồi!
Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa
Vì xa xôi quá, má anh tôi!

Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi
Tháng chín lần sang đến tháng mười
Đã hẹn khi nào thu rụng lá
Thì con đò đấy, anh sang chơi

Mong hoài chả thấy anh sang chơi
Để lá mùa thu rụng vãn rồi
Để lá mùa thu đầy cả ngõ
Quét giùm tôi với, gió thu ơi!

Gió thu không quét lá giùm tôi
Ốm đến hôm nay bốn buổi rồi
Bệnh chẳng ra sao mà thấy nặng!
Đến vàng tất cả lá thu thôi!

Đến tàn tất cả nhớ mong thôi!
Lâu lắm hình như tôi biếng cười
Tơ nhện giăng ngang giường cửi lạnh
Một mình giường cửi nhớ con thoi?

Tôi van nhiều đấy, gió thu ơi!
Rụng lá làm chi? Khổ lắm rồi!
Cố giữ cho cành dăm cánh lá
Cho tôi còn có cớ mong người


Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017