35.00
41 bài thơ
Tạo ngày 25/07/2013 22:32 bởi phuongcacanh
Tập thơ Tâm hồn tôi (Nhà in Lê Cường, 1940).