54.60
41 bài thơ
Tạo ngày 24/07/2013 22:32 bởi phuongcacanh
Tập thơ Tâm hồn tôi (Nhà in Lê Cường, 1940).