Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2017 21:10

Giăng chiều rụng xuống lòng sông,
Có nhà sư nữ đi trong chuông chiều.
Vạn chài mái cỏ xiêu xiêu,
Một đàn cò trắng bên đèo bay sang.
Lau cao còn một ít vàng,
Cát mềm hằn vó ngựa chàng áo xanh.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017