23.50
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2017 21:07

Bên sông hàng liễu rủ xanh xanh
Cô bé ngồi mơ cảnh thị thành
Im bóng - thuyền ai chờ đợi khách
Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh


Nguồn: Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017