23.50
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2017 21:07

Bên sông hàng liễu rủ xanh xanh,
Cô bé ngồi mơ cảnh thị thành.
Im bóng, thuyền ai chờ đợi khách,
Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh.


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017