15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 18:55

Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng.
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!


Kép, Août 1940

Tập Nước giếng thơi (1957) chùm thơ Vài nét rừng gồm 4 bài: Xanh, Vì ai?, Giữa đường, Nhà em, đây là bài cuối cùng. Trước đó, bài thơ này được in riêng trong tập Tâm hồn tôi (1940) với tiêu đề Xa cách.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
3. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003