Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu, em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình... với nhau.


Ai làm cả gió đắt cau?
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?


1937

Trong tập Tâm hồn tôi (1940), tiêu đề bài thơ in là Lẳng lơ. Trong tập Nước giếng thơi (1957), tiêu đề in là Chờ nhau.

[Thông tin 5 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

bình thường

chả lẳng lơ gfi cả, bình thường mà :P

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhan đề

Đây là bài thơ nổi tiếng của NB làm năm 1937 có nhan đề là "Chờ nhau". cái tên (Lẳng lơ) là lấy ở đâu ra vậy?

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Chờ nhau

"Chờ em ăn dập miếng giầu em sang." <= Phải là "Chờ em CHỪNG dập miếng trầu em sang" mới đúng chứ nhỉ. Ý là chờ em một tẹo chứ nếu là ăn giầu thì có gì đâu mà phải chờ. "Ăn" ở đây nghe rất thô.

33.33
Trả lời