Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2021 13:48

Rừng xa hơi trắng bốc,
Thung khuất suối reo nhanh.
Bóng chiều loe chập choạng,
Lúa bãi mất mầu xanh.

Trẻ mường dăm bẩy đứa,
Xóm thổ một vài nhà.
Biết gặp ai mà hỏi
Đây là đâu rồi a?

Đồi xanh như chàm nhạt,
Đồi đỏ như son phai.
Nếu không tìm được lối,
Tôi biết ngủ nhờ ai?


Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Báo Ngày nay, số 89, ngày 12-12-1937