15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2021 19:56

Từ khi cô lái lấy chồng,
Bỏ con đò nát run trong lán dừa,
Quá giang, người khách năm xưa,
Dừng trên bến nước, mơ cô lái đò,


Vĩnh Long, 1931

Nguồn: Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940