Mộng đẹp giống bài thơ đẹp
Cứ xuất hiện lúc bất ngờ

Ta thích những giấc mơ vậy
Mọi thứ giải thích từ từ

Mọi thứ trở về xuất phát
Tim ôi uổng phí thì giờ

Tim ôi ngập tràn hạnh phúc
Mình đến quá đỗi nhiệm mầu

Mình cười dẫu người thấm mệt
Bởi vượt đường xa, vực sâu

Hoa quả xinh, thơm, ngon tuyệt
Như ta mình gặp lần đầu.