城旗臺

城臺百尺半雲侵,
路達洋腸抵頂心。
睛日想凝千里目,
江河信美當胸襟。

 

Thành kỳ đài

Thành đài bách xích bán vân xâm,
Lộ đạt dương tràng để đỉnh tâm.
Tình nhật tưởng ngưng thiên lý mục,
Giang hà tín mỹ đáng hung khâm.

 

Dịch nghĩa

Cột cờ cao trăm thước, nửa phần lấn vào mây,
Con đường thẳng ruột dê thông suốt đến tận đỉnh.
Ngày nắng đẹp, mắt thường nhìn xa được ngàn dặm,
Ngắm sông nước thật đẹp, như vạt áo ôm vào lòng.


Nguyên chú: Cột cờ xây dựng trước lầu Ngũ Môn, trên nền cũ của Tam Môn triều Lý. Vào triều Nguyễn niên hiệu Gia Long, sai phá bỏ Tam Môn, đến năm thứ 5 (1806), đắp cột cờ trong thành. Kỳ đài có ba tầng lát gạch, mỗi tầng đều có cửa chính (Đoan Môn), tầng trên cùng có hành lang, trong lòng kỳ đài xây con đường ruột dê. Lên 10 bậc thì tới chân cột cờ. Những ngày rằm, mùng một hoặc hội họp thì treo cờ màu vàng.

Cột cờ hiện nay ở trên đường Điện Biên Phủ, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]