17/06/2024 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thành kỳ đài
城旗臺

Tác giả: Bùi Cơ Túc - 裴基肅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2024 19:59

 

Nguyên tác

城臺百尺半雲侵,
路達洋腸抵頂心。
睛日想凝千里目,
江河信美當胸襟。

Phiên âm

Thành đài bách xích bán vân xâm,
Lộ đạt dương tràng để đỉnh tâm.
Tình nhật tưởng ngưng thiên lý mục,
Giang hà tín mỹ đáng hung khâm.

Dịch nghĩa

Cột cờ cao trăm thước, nửa phần lấn vào mây,
Con đường thẳng ruột dê thông suốt đến tận đỉnh.
Ngày nắng đẹp, mắt thường nhìn xa được ngàn dặm,
Ngắm sông nước thật đẹp, như vạt áo ôm vào lòng.
Nguyên chú: Cột cờ xây dựng trước lầu Ngũ Môn, trên nền cũ của Tam Môn triều Lý. Vào triều Nguyễn niên hiệu Gia Long, sai phá bỏ Tam Môn, đến năm thứ 5 (1806), đắp cột cờ trong thành. Kỳ đài có ba tầng lát gạch, mỗi tầng đều có cửa chính (Đoan Môn), tầng trên cùng có hành lang, trong lòng kỳ đài xây con đường ruột dê. Lên 10 bậc thì tới chân cột cờ. Những ngày rằm, mùng một hoặc hội họp thì treo cờ màu vàng.

Cột cờ hiện nay ở trên đường Điện Biên Phủ, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Cơ Túc » Thành kỳ đài