光來潭

光紹宮人殉節秋,
淚珠含蚌蟄靈湫。
千年說及沱陽事,
弓鼎愁深蘇水流。

 

Quang Lai đàm

Quang Thiệu cung nhân tuẫn tiết thu,
Lệ châu hàm bạng trập linh tưu.
Thiên niên thuyết cập Đà dương sự,
Cung đỉnh sầu thâm Tô thuỷ lưu.

 

Dịch nghĩa

Các cung nhân của vua Quang Thiệu, đều tuẫn tiết vào một ngày thu,
Trai trong đầm ngậm những hạt lệ rơi, mà trở nên linh thiêng.
Ngàn năm mãi nói về chuyện phục quốc bên sông Đà giang,
Nỗi buồn về quyền bính nặng sâu trôi theo nước dòng Tô.


Nguyên chú: Đầm ở ngoài thành, cách cửa đông bảy dặm, phía bắc là cầu Vĩnh Kiều bắc qua sông Tô Lịch, phía đông là lăng Vĩnh Hưng thuộc xã Cổ Điển, huyện Thanh Trì. Đời truyền rằng: Vào năm Quang Thiệu đời vua Lê Chiêu Tông (1516-1522), Mạc Đăng Dung tiếm bức nhà vua, đang đêm nhà vua bỏ trốn lên miền sông Đà, thu tập binh sĩ để thảo phạt. Mạc Đăng Dung cho lập vua Chiêu Nguyên, bắt xuống chiếu phế vua Quang Thiệu vì xưng vương ở sông Đà, rồi đem quân đến đánh dẹp bắt được nhà vua, đem giam giữ ở cây cầu trên sông Tô Lịch rồi giết hại, xác chôn ở lăng Vĩnh Hưng. Những người trong cung đi theo có đến hơn chục người, hằng ngày họ bắt trai ốc trong đầm sinh sống. Sau này đều tuẫn tiết trong đầm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]