Đêm thu thời tiết trong veo quá,
Hà Khẩu thắp đèn khắp mọi nhà.
Một sắc trời đêm như dải lụa,
Long lanh hoa bạc suốt canh ba.
Ngời ngời thỏ ngọc, như ngày, nhỉ,
Vằng vặc Kim Ngưu, giống tuyết, ha.
Đuốc sáng, chơi đêm đêm chửa muộn,
Đuốc lòng mang chiếu khắp dân ta.


18/3/2024