Thăng Long tam thập vịnh tức ba mươi bài thơ vịnh cảnh đẹp thành Thăng Long xưa là một chủ đề chung được nhiều thi nhân khoảng từ thời Hậu Lê tới thời Nguyễn dùng để sáng tác và ngâm vịnh. Một số chùm thơ theo chủ đề này đã được ghi nhận, gồm cả các chùm thơ có ghi nhận tên tác giả như Đoàn Nguyễn Tuấn, Trần Văn Trứ, và các chùm thơ khuyết danh như các tập A.1804, A.2548, A.2501.

 

A.2501

A.2548