梅驛醉翁

竹間醉客久聞風,
梅驛如今有醉翁。
舉酒浮鐘身上事,
馳車走馬眼前空。
金牛有影忘言趣,
石狗無聲得意中。
月上林捎梅欲笑,
從容徒步策逵筇。

 

Mai Dịch tuý ông

Trúc gian tuý khách cửu văn phong,
Mai Dịch như kim hữu tuý ông.
Cử tửu phù chung thân thượng sự,
Trì xa tẩu mã nhãn tiền không.
Kim Ngưu hữu ảnh vong ngôn thú,
Thạch cẩu vô thanh đắc ý trung.
Nguyệt thượng lâm sao mai dục tiếu,
Thung dung đồ bộ sách quỳ cùng.

 

Dịch nghĩa

Giữa rừng trúc, từ lâu đã nghe tiếng có ông say,
Mai Dịch đến nay cũng có ông say.
Nâng chén uống rượu coi đó là sự nghiệp của mình,
Lên xe xuống ngựa, coi việc trước mắt như không.
Kim Ngưu có hình bóng, thích thú quên nói,
Chó đá không lên tiếng trong lúc đắc ý.
Trăng sáng trên rừng cây, hoa mai hé nở,
Thung dung đi bộ chống gậy trên đường lớn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]