Kim Âu chùa cũ, tìm là khó,
Gương nước còn như một điểm vàng.
Bia đá nghìn năm lưu chữ, vẫn,
Vầng trăng muôn thuở rọi sông, đang.
Bồng Lai, mây khói, người tiên ở,
Cây cỏ, mặt hồ, dáng núi mang.
Viếng cảnh, khách về, ai chẳng hiểu,
Đổi thay muôn thuở, hoá công-chàng!


18/03/2024