其十-訪一柱僧

參禪客自横頭訪,
訪景僧從香積來。
邂逅有緣成舊識,
笑談不覺契疏懷。
湖頭水月三秋寺,
城下風流一夕齋。
酩酊燈前相對榻,
半生愁夢醒輪迴。

 

Kỳ 10 - Phỏng Nhất Trụ tăng

Tham thiền khách tự hoành đầu phỏng,
Phỏng cảnh tăng tòng Hương Tích lai.
Giải cấu hữu duyên thành cựu thức,
Tiếu đàm bất giác khế sơ hoài.
Hồ đầu thuỷ nguyệt tam thu tự,
Thành hạ phong lưu nhất tịch trai.
Mính đính đăng tiền tương đối tháp,
Bán sinh sầu mộng tỉnh luân hồi.

 

Dịch nghĩa

Khách đến thăm chùa, ngay từ đầu cổng đã xin hỏi,
Hỏi thăm vị sư từ chùa Hương Tích về đây.
Tình cờ gặp gỡ nhưng sẵn duyên với nhau, nên như quen biết cũ,
Vui cười bàn luận, bất giác nhớ lại chỗ thân sơ.
Trăng nước đầu hồ, ở chùa đã ba thu,
Khách phong lưu dưới thành tới chay tịnh một đêm.
Trước đèn say tuý luý, bên nhau trên chiếc phản hẹp,
Nửa đời những mộng mị sầu não, giờ mới hiểu ra lẽ luân hồi.


Tiêu đề có bản chép là Vãng Trường Tín tự trụ trì yêu túc (Đến chùa Trường Tín, sư trụ trì mời ngủ lại).

Sách Lãm cổ ký, căn cứ các chữ kỵ huý soạn khoảng trước năm 1874, viết: Chùa ở phía đông nam kinh thành, tại thôn Vọng Đức, tên cũ là cung Trường Tín, có hồ Thuỷ Quân bao bọc ba mặt, vốn là nơi du ngoạn của vua Lê, chúa Trịnh. Đầu thời Gia Long, nhân có nền bỏ hoang, đã cho lập Cục Đúc tiền ở đây, sau đó lại cho di về khu cổng thành. Dân trong thôn thỉnh sư về dựng chùa, gọi là chùa Trường Tín. Sư ông vốn là sư chùa Hương Tích ở Hoài An, qua lại trông coi... Sau thiêu xác ở đây.

Sách Hà Nội đầu thế kỷ XX của Nguyễn Ngọc Mẫn lại cho biết: Hồi cuối thế kỷ XVIII, Trường Tín là tên một bến đò ngang sang làng Thổ Khối bên Gia Lâm (vị trí khoảng ngã tư các phố Phan Huy Chú - Hàng Chuối ngày nay), nơi Hải Thượng Lãn Ông từng xuống đò đi thăm quê nội ở Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Tại đầu phố Hàng Chuối hiện còn di tích ngôi chùa đó.

Như vậy, chùa Trường Tín không thể là chùa Một Cột ở quận Ba Đình ngày nay. Phải chăng ngôi chùa này thời ấy có ba mặt nước vây, cũng dựng trên một cái cột, nên Thăng Long hoài cổ thập tứ thủ mới đề bài thơ là Phỏng Nhất Trụ tăng?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]