劍湖世說

近午同僚泛劍湖,
柳陰飲酒話朝都。
江山萬里他人帝,
風化千秋異種圖。
不料來時生死劫,
但知今日富豪鋪。
無才早返田園舊,
牛馬尋為百姓辜。

 

Kiếm hồ thế thuyết

Cận ngọ đồng liêu phiếm Kiếm hồ,
Liễu âm ẩm tửu thoại triều đô.
Giang sơn vạn lý tha nhân đế,
Phong hoá thiên thu dị chủng đồ.
Bất liệu lai thì sinh tử kiếp,
Đãn tri kim nhật phú hào phô.
Vô tài tảo phản điền viên cựu,
Ngưu mã tầm vi bách tính cô.

 

Dịch nghĩa

Gần trưa cùng người bạn làm quan đi chơi hồ Hoàn Kiếm
Neo thuyền dưới bóng liễu râm, uống rượu nói chuyện về chốn cung đình
Non sông muôn dặm người ta làm chủ
Văn hiến ngàn thu kẻ khác tính toan
Không liệu được rồi đây sống chết ra sao
Chỉ biết ngày nay khoe khoang giàu có
Ta chẳng có tài sớm lui về nơi vườn ruộng năm xưa
Đành chịu trông thấy trăm họ vô tội đang lâm vào kiếp ngựa trâu


Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cùng bạn gần trưa dạo Kiếm hồ
Neo thuyền dưới liễu chuyện đế đô
Giang sơn vạn dặm quân thù chiếm
Phong hoá ngàn thu giống khác lo
Chẳng liệu mai sau điều sống chết
Chỉ hay trước mắt sự sang giàu
Vô tài sớm trở về quê cũ
Chịu cảnh dân mình kiếp ngựa trâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng bạn gần trưa chơi dạo hồ,
Neo thuyền bóng liễu chuyện kinh đô.
Non sông muôn dặm người làm chủ,
Văn hiến ngàn thu kẻ khác lo.
Chẳng liệu mai đây điều sống chết,
Chỉ hay trước mắt khoe sang giàu.
Có tài ta chẳng về vườn sớm,
Trăm họ đành nhìn kiếp ngựa trâu.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời