靈洞飯牛

四美坊頭近帝城,
飯牛那裡峒名靈。
求芻占彼豊毛地,
放牧饒他大武牲。
湖水澄清猶瀨水,
角聲斷續混樵聲。
自從一旦离牛後,
五羖羊皮價匪輕。

 

Linh Động phạn ngưu

Tứ Mỹ phường đầu cận đế thành,
Phạn ngưu na lý động danh linh.
Cầu sô chiếm bỉ phong mao địa,
Phóng mục nhiêu tha đại vũ sinh.
Hồ thuỷ trừng thanh do lại thuỷ,
Giốc thanh đoạn tục hỗn tiều thanh.
Tự tòng nhất đán ly ngưu hậu,
Ngũ cổ dương bì giá phỉ khinh.

 

Dịch nghĩa

Đầu phường Tứ Mỹ ở gần kinh đô,
Trâu ăn cỏ ở nơi đó có tên là Linh Động.
Tìm cỏ phải xem nơi đó có phải vùng đất cỏ mọc tươi tốt,
Chăn trâu cần vỗ béo nó để nó trở thành con vật hiến tế to khoẻ cường thịnh.
Nước hồ trong xanh, cỏ lại mọc cạnh bờ nước,
Tiếng tù và đứt nối hoà lẫn tiếng đốn củi tiều phu.
Một ngày kia từ sau khi xa rời đàn trâu,
Thì năm tấm da dê đực giá chẳng rẻ.


Nguyên chú: Linh Động là tên vùng đất ở ngoài Cửa Nam, bên cạnh có cầu Phú Mỹ. Nơi đây có ngôi chùa, gọi là Linh Động. Vùng đất ấy ao hồ trong sạch, cánh đồng rộng phẳng, cỏ mọc tươi tốt, nhiều người đem trâu bò đến chăn thả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]