鎮國歸僧(鎮國真君已上昇)

鎮國真君已上昇,
梵宮瑞氣已騰騰。
牛精不作魔王怪,
鳩杖時歸佛子僧。
貝葉座參宣法鼓,
蒲團入定烺慈燈。
禪扃花木深幽處,
一片蟾光正上乘。

 

Trấn Quốc quy tăng (Trấn Quốc chân quân dĩ thượng thăng)

Trấn Quốc chân quân dĩ thượng thăng,
Phạm cung thuỵ khí dĩ đằng đằng.
Ngưu tinh bất tác ma vương quái,
Cưu trượng thời quy phật tử tăng.
Bối diệp toà tham tuyên pháp cổ,
Bồ đoàn nhập định lãng từ đăng.
Thiền quynh hoa mộc thâm u xứ,
Nhất phiến thiềm quang chính Thượng thằng (thừa).

 

Dịch nghĩa

Vị chân quân chùa Trấn Quốc đã bay đi,
Cảnh chùa khí thuỵ vẫn còn bốc cao.
Tinh trâu vàng chẳng còn tác yêu tác quái,
Gậy chim cưu in dấu của các phật tử.
Trên toà lá bối tuyên dương trống pháp,
Giữa bồ đoàn nhập định sáng rõ ngọn đèn từ.
Phòng thiền giữa chốn hoa cỏ thâm u,
Một mảnh trăng tỏ rạng cùng đạo Thiền.


Bài thơ này chép trong Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319, do Trần Duy Vôn, hiệu Nhàn Vân Đình 閒雲亭 soạn trước năm 1975, chép các bài thơ viết về Hà Nội từ đời Trần đến đời Nguyễn hiện còn được giữ lại trong Hoàng việt thi tuyển, Truyền kỳ lục, Thăng Long cổ tích khảo...).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chân quân Trấn Quốc bay xa,
Cảnh chùa khí thuỵ nhập nhoà bốc cao.
Trâu vàng nay chẳng tác yêu,
Gậy cưu thường vẫn ra vào sư tăng.
Trên toà kinh bối trống vang,
Bồ đoàn nhập định sáng choang đèn từ.
Phòng thiền giữa chốn thâm u,
Đạo thiền cùng mảnh trăng thu rạng ngời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trấn Quốc tổ tăng đã thăng thiên
Cung phật khí lành vẫn bốc lên
Trâu vàng không làm ma tác quái
Phật tử tăng về gậy cưu tiên
Kinh bối tham thiền truyền Phật pháp
Bồ đoàn nhập định sáng đèn từ
Cửa chùa hoa mộc nơi tĩnh lặng
Một mảnh trăng ngời Thượng Thừa tu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời