Vòng vèo Ngọc Nhĩ ôm thành Phượng,
Khói sóng lăn tăn nhúng nắng trời.
Khác hẳn Lô, Thao dòng nước lặng,
Giống như Viên, Đảo ánh chiều lơi.
Trên thuyền mái võng xinh xinh quá,
Dưới bến chèo oanh gấp gấp bơi.
Trời đất nâng niu từng giọt nước,
Rồi hoà suối chảy hướng trùng khơi.


14/3/2024