Em đặt tên cho phố
Sau mỗi chuyến lòng vòng
Phố nãy anh trễ hẹn
Em gọi là phố Mong

Ngày anh xa Hà Nội
Đường Nguyễn Du thật dài
Nên gọi là phố Nhớ
Thiền Quang nắng gầy vai

Mỗi ngày qua mấy phố
Ngày trước như ngày sau
Có những điều mới lạ
Như thể mới ban đầu

Anh có qua Hoàng Diệu
Lá ngủ mơ ven đường
Phố Bình Yên còn hát
Trong mắt người bâng khuâng

Bao nhiêu là con phố
Bao nhiêu là cái tên
Giận, thương, xa, hội ngộ
Giờ chỉ là phố Quên.