Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
17 bài thơ
Tạo ngày 20/04/2006 04:06 bởi Vanachi
Sinh tại Hà Tây, một cây bút của Hương đầu mùa ngày trước, chị đặc biệt thích thơ Bình Nguyên Trang.