Sinh tại Hà Tây, một cây bút của Hương đầu mùa ngày trước, chị đặc biệt thích thơ Bình Nguyên Trang.