“Anh mơ thấy mùa thu qua ánh mờ cửa kính
Thấy bạn bè và em giữa đám đông ồn ào...”