Cũng tình cũng cảnh, cũng thiên nhiên,
Cũng thú thanh sơn, cũng bích tuyền.
Trăng gió, gió trăng non Xích Bích,
Cỏ hoa, hoa cỏ động Đào Nguyên.
Rồng nằm nhác tưởng nhà Cao Sĩ,
Nhạn múa coi như cảnh địa tiên.
Thú ấy dễ mua, mua dễ bán,
Chẳng riêng chỉ một cụ Trần Đoàn.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]