Tặng Thu Hà Nội

Lộc Vừng ơi! Chiều nay vàng rực rỡ.
Mặt hồ Gươm sóng nhuộm sắc thu vàng.
Ơn trời đất! Thoả lòng người nhung nhớ
Đem Thu về giữa lúc chớm Xuân sang!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015