Xứ nóng khó chăm hoa đào
Tết đến sao đành mua hoa nhựa
Lòng thương như đêm trở gió
vế nơi hồn vía ta ơi

Người yêu xưa em đã xa rồi
Bạn bè văn chương bộn lòng tâm đắc
Bước lang thang năm tháng thăng trầm
Không điểm hẹn ruột còn đau thằt

Nhớ Hà nội đâu chỉ mộng mơ
Thơ phú đòi về Tháp Bút
Những tên tuổi lật trang gió bấc
Trong hồn vẳng lại những mùa xuân.


Chú thích: Tết Kỷ Mão, 1999

Nguần: Tạp chí Văn nghệ quân đội, tháng 4 năm 2000