Mình có lần được nghe bài này trong chương trình tiếng thơ của  đài tiếng nói VN, nhưng lời thơ được các nghệ sỹ ngâm trong chương trình đó lại khác. Sao thế nhỉ? Có ai có lời chính xác của bài thơ này kg?
VD: Trong câu "Lâng lâng chẳng bợn... " mình được nghe là "Lâng lâng không gợn...."
              "Ba hồi triêu mộ... " mình được nghe là "Ba hồi chiêu mộ chuông lăn lóc"
    Trong câu "Nguồn ân ..." mình được nghe là "Vực ân...." ....