荔枝坡

荔熟蘇江味者佳,
厥包馹向嶺雲開。
珍盤夏孟登清廟,
錫貢於書蓋取栽。

 

Lệ chi pha

Lệ thục Tô giang vị giả giai,
Quyết bao nhật hướng Lĩnh vân khai.
Trân bàn hạ mạnh đăng thanh miếu,
Tích cống ư thư cái thủ tài.

 

Dịch nghĩa

Vải chín bên bờ sông Tô mùi vị thơm ngon,
Ngựa chờ vải quả tiến vua khi mây núi Ngũ Lĩnh đã tan.
Quả quý đầu mùa hạ dâng cúng nơi miếu đường,
Ban cho làm vật cống nạp, ghi rõ trong sách vở có lẽ vì là sản vật quý.


Nguyên chú: Rặng vải cách cửa tây nam phía ngoài thành 5 dặm, nằm ở phía đông và tây sông Tô Lịch, trên bờ sông thuộc địa phận hai xã Quang Liệt và Phùng Liệt, huyện Thanh Trì. Nơi đây trồng vải và có nhiều sản vật rất ngon như long nhãn, quả trứng gà, mật mía, nụ vối. Quan lại địa phương thường tuân theo lệ, đốc thúc thu hoạch để kịp tiến vua, trông nom mùa vụ, tính từ khi ngựa xuất phát để kịp đầu mùa hạ dâng cống sản vật tươi mới.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]