Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]

Chủng lệ chi

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
6 trả lời, 3428 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/02/2008 17:02

Giải muộn kỳ 10

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 1762 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2008 00:57

Giải muộn kỳ 11

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1230 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/04/2015 00:06

Lệ chi thán

13.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
3 trả lời, 4535 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/06/2009 18:32

Lệ tử lục ngôn

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tăng Kỷ
1 trả lời, 845 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/08/2014 02:53

Thực lệ chi

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
3 trả lời, 2926 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/04/2009 18:34

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: quả vải