貉龍廟

貉龍百子世傳書,
半入山居半海居。
古廟晚臨湖上望,
芒芒雲靄水龍墟。

 

Lạc Long miếu

Lạc Long bách tử thế truyền thư,
Bán nhập sơn cư bán hải cư.
Cổ miếu vãn lâm hồ thượng vọng,
Mang mang vân ái Thuỷ Long khư.

 

Dịch nghĩa

Lạc Long Quân có trăm người con, đã được ghi trong sử sách,
Một nửa theo cha xuống biển, một nửa theo mẹ lên núi,
Chiều muộn bên hồ ngắm nhìn ngôi cổ miếu,
Chỉ thấy mây giăng mờ mịt trên gò Thuỷ Long.


Nguyên chú: Miếu thờ ở phía đông hồ Trúc Bạch, cách cửa Bắc Thành một dặm, thuộc thôn Yên Ninh, huyện Vĩnh Thuận. Sách Ngoại kỷ chép: Lạc Long thường ở Thuỷ cung, đi chơi đến hồ Động Đình gặp Âu Cơ lấy làm vợ, sinh ra được 100 người con trai. Một ngày, Long Quân nói với Âu Cơ: “Ta là vua rồng, nàng là tiên nữ, thuỷ hoả tương khắc, không thể mãi sống với nhau được”. Bèn chia 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha xuống biển. Truyền cho người con trưởng giữ việc thờ tự, đóng đô ở Phong Châu, đời gọi là Hùng Vương. Miếu trên hồ Trúc Bạch là thờ Lạc Long Quân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]