Thanh Trì có bánh cuốn ngon,
Có gò Ngũ Nhạc có con sông Hồng.
Thanh Trì cảnh đẹp người đông,
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh.


Huyện Thanh Trì ở phía đông nam Hà Nội, xưa có tên là Long Đàm, đời Lê đổi thành Thanh Đàm. Đến thế kỷ XVI, vì kiêng tên của vua Lê Thế Tông là Duy Đàm nên đổi thành Thanh Trì. Đây nói về làng Thanh Trì thuộc huyện Thanh Trì, ở giáp sông Hồng, nhân dân làm nghề buôn bán và có nghề tráng bánh cuốn ngon có tiếng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]