學正堂

昭代隆儒冠百王,
雷趍墳策仰宮牆。
斗山峻望師千古,
那得文貞坐講堂。

 

Học Chính đường

Chiêu đại long Nho quán bách vương,
Lôi xu phần sách ngưỡng cung tường.
Đẩu Sơn tuấn vọng sư thiên cổ,
Ná đắc Văn Trinh toạ giảng đường.

 

Dịch nghĩa

Thời đại sáng, Nho học được đề cao đứng đầu trăm phái,
Cho dù bị lao đao, bị chôn sách, nhưng vẫn được ngưỡng mộ trong cung tường.
Như sao Bắc Đẩu, như núi Thái Sơn cao ngất mà thầy đã thành thiên cổ,
Sao còn được Văn Trinh ngồi đây giảng văn bài.


Nguyên chú: Ở trong góc thành phía cửa Tây nam có các toà nhà, viện, cửa tường bao quanh, tất cả đều xây bằng gạch, lợp ngói. Đây là nơi giảng dạy, nhà Học Chính của tỉnh Hà Nội. Nhà Học Chính được xây dựng ở đời vua Minh Mệnh nhà Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]