Lâu đài bốn phía vào mơ,
Thuỷ Quân gợn sóng gió lùa sậy lau.
Mưa thu gà gáy thành sầu,
Phồn hoa giấc mộng quay đầu bâng khuâng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại