壽昌亭

金蓮金碧影重重,
天下胥然媚佛宮。
曾樹芳標文獻地,
嵩陽岳麓作休風。

 

Thọ Xương đình

Kim liên kim bích ảnh trùng trùng,
Thiên hạ tư nhiên mỵ Phật cung.
Tằng thụ phương tiêu văn hiến địa,
Tung dương Nhạc lộc tác hưu phong.

 

Dịch nghĩa

Bóng sen vàng, bóng ngọc bích quý, lớp lớp lồng vào nhau,
Trong thiên hạ đều công nhận đó là nơi thờ Phật tôn nghiêm.
Từng được biểu dương tiếng thơm, nơi đây là đất văn hiến,
Khiến gió phía nam chân núi Tung Nhạc phải ngừng thổi.


Nguyên chú: Đình chính là nơi thờ các vị Nho khoa hàng huyện của xã Bạch Mai, huyện Thọ Xương, cách cửa đông thành hai dặm. Trước đây đền thờ trong huyện bị hư hỏng nặng, quan huyện cùng văn thân đã kiến nghị xin sửa chữa. Năm hoàng triều Minh Mệnh, có ông Bùi Huy Tùng trong huyện xin được xây dựng một toà thư viện, hiến ruộng tế điền, đồ tế khí trị giá đến gần vạn đồng. Quan Phiên đường là Lê Nguyên Trung cho treo tấm biển đề: “Thiên lý nhân tâm” (Lòng người hợp lẽ trời).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]