14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 27/03/2019 13:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mặc Am vào 27/03/2019 13:05

傀儡吟

刻木牽絲作老翁,
雞皮鶴髮與真同。
須臾弄罷寂無事,
還似人生一夢中。

 

Quỷ lỗi ngâm

Khắc mộc khiên ty tác lão ông,
Kê bì hạc phát dữ chân đồng.
Tu du lộng bãi tịch vô sự,
Hoàn tự nhân sinh nhất mộng trung.


Sách Kỷ sự 紀事 nói: “Minh Hoàng bị Lý Phụ Quốc đưa đến sống ở Tây nội, từng ngâm vịnh bài này”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lấy gỗ, quay tơ, khắc rối chơi
Da gà, tóc hạc hệt như người
Chung quanh thoáng chốc im phăng phắc
Vẫn như kiếp sống mộng mơ thôi

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấy gỗ, dắt tơ, khắc lão ông,
Da gà, tóc hạc với chân đồng.
Chung quanh chốc lát im vô sự,
Trở về kiếp sống trong mơ mòng.

23.00
Trả lời