20/09/2020 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỷ lỗi ngâm
傀儡吟

Tác giả: Lý Long Cơ - 李隆基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 13:04

 

Nguyên tác

刻木牽絲作老翁,
雞皮鶴髮與真同。
須臾弄罷寂無事,
還似人生一夢中。

Phiên âm

Khắc mộc khiên ty tác lão ông,
Kê bì hạc phát dữ chân đồng.
Tu du lộng bãi tịch vô sự,
Hoàn tự nhân sinh nhất mộng trung.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Lấy gỗ, quay tơ, khắc rối chơi
Da gà, tóc hạc hệt như người
Chung quanh thoáng chốc im phăng phắc
Vẫn như kiếp sống mộng mơ thôi
Sách Kỷ sự 紀事 nói: “Minh Hoàng bị Lý Phụ Quốc đưa đến sống ở Tây nội, từng ngâm vịnh bài này”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Long Cơ » Quỷ lỗi ngâm