21/04/2024 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh Thục hồi chí Kiếm Môn
幸蜀回至劍門

Tác giả: Lý Long Cơ - 李隆基

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 09:43

 

Nguyên tác

劍閣橫雲峻,
鑾輿出戍回。
翠屏千仞合,
丹嶂五丁開。
灌木縈旗轉,
仙雲拂馬來。
乘時方在德,
嗟爾勒銘才。

Phiên âm

Kiếm Các hoành vân tuấn,
Loan dư xuất thú hồi.
Thuý bình thiên nhận hợp,
Đan chướng Ngũ Đinh khai.
Quán mộc oanh kỳ chuyển,
Tiên vân phất mã lai.
Thừa thời phương tại đức,
Ta nhữ lặc minh tài.

Dịch nghĩa

Kiếm Các có các đỉnh núi cao chạm mây
Xe vua đi tuần thú trở về
Nhiều núi xanh biếc cao ngàn nhận hợp lại
Vách núi đỏ này mở ra đường Ngũ Đinh
Cờ xí chuyển quanh các lùm cây um tùm
Mây cõi tiên chạm vào ngựa
Nhờ có đức nên mới gặp cơ hội tốt
Nên khắc bia đá ghi công người có tài

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kiếm Các mây cao ngất
Giặc tan trở kiệu rồng
Bình xanh nghìn thước chắn
Núi đỏ Ngũ Đinh thông
Cây lớn quanh cờ phất
Mây tiên chạm ngựa hồng
Gặp thời nên bố đức
Khắc đá để ghi công

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Long Cơ » Hạnh Thục hồi chí Kiếm Môn