Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Kỳ (23 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)
- Vương Chi Hoán (5 bài)
- Vương Hàn (3 bài)
- Tôn Địch (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/03/2007 07:56 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 02:20 bởi Vanachi
Kỳ Vô Tiềm 綦毋潛 (691-756) tự Lý Thông 季通, người Nam Khang, Giang Tây, 15 tuổi lên Trường An học, có quan hệ với nhiều danh gia trên thi đàn thời đó. Năm Khai Nguyên thứ 8 (720) đời vua Huyền Tông, ông thi trượt rồi về quê. Năm Khai Nguyên thứ 14 (726) lại lên kinh thi, đỗ tiến sĩ, rồi giữ các chức Nghi thọ đạo uý, Tả thập di. Năm Khai Nguyên thứ 18 (730), vào Tập hiền viện đãi chế làm Trước tác lang. Trong thời kỳ này, có lần ông về quê thăm cha mẹ, trên đường qua Hồng Châu (nay là Nam XƯơng, Giang Tây), cùng với Đô đốc Hồng Châu bấy giờ là Trương Cửu Linh 張九齡 tương kiến, cùng nhau làm thơ tạc thù. Mùa đông năm Khai Nguyên thứ 21 (733), sau khi tiễn bạn thơ là Trừ Quang Hy 儲光羲 cáo quan quy ẩn, ông cũng chịu ảnh hưởng của chí hướng ẩn cư nên cuối năm đó ông cũng dời Trường An, đi Lạc Dương khoảng…

 

Tuyển tập chung